×

Skupaj ali narazen: »varstveno-delovni center«  • Vprašanje:

    Zanima me zapis besedne zveze varstveno delovni center. Se piše skupaj ali narazen?

    Odgovor:

    Pravopisno ustrezen je zapis varstveno-delovni center, saj je prva beseda t. i. priredna pridevniška zloženka. Te nastanejo iz prirednih, tj. z veznikom in povezanih zvez, v vašem primeru npr. (center za) varstvo in delo -- varstveni in delovni (center) -- varstveno-delovni (center).

    Tina Lengar Verovnik (december 2016)