×

Sklanjanje samostalnika »raven« • Vprašanje:

  Zanima me sklanjanje samostalnika raven v množini. Ali je prav med ravnemi?

  Odgovor:

  Samostalnik raven se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. V to sklanjatev uvrščamo samostalnike ženskega slovničnega spola, ki imajo v imenovalniku ednine ničto končnico, v rodilniku ednine pa naglašeno ali nenaglašeno končnico -i (im. ráven/ravèn, rod. ravní).
  Naglašenost končnice v rodilniku ednine odloča o vrsti sklanjatvenega vzorca. Samostalnik raven izkazuje naglašeno rodilniško končnico, zato ima v nekaterih dvojinskih in množinskih sklonih posebne končnice (-éh, -éma in -ém).

  ednina dvojina množina
  imenovalnik ráven/ravèn ravní/rávni ravní
  rodilnik ravní ravní ravní
  dajalnik rávni ravnéma ravném
  tožilnik ráven/ravèn ravní/rávni ravní
  mestnik pri rávni pri ravnéh pri ravnéh
  orodnik z ravnjó z ravnéma z ravnmí

  Tanja Mirtič (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.