×

Sklanjanje samostalnika »raven« • Vprašanje:

  Zanima me sklanjanje samostalnika raven v množini. Ali je prav med ravnemi?

  Odgovor:

  Samostalnik raven se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. V to sklanjatev uvrščamo samostalnike ženskega slovničnega spola, ki imajo v imenovalniku ednine ničto končnico, v rodilniku ednine pa naglašeno ali nenaglašeno končnico -i (im. ráven/ravèn, rod. ravní).
  Naglašenost končnice v rodilniku ednine odloča o vrsti sklanjatvenega vzorca. Samostalnik raven izkazuje naglašeno rodilniško končnico, zato ima v nekaterih dvojinskih in množinskih sklonih posebne končnice (-éh, -éma in -ém).

  ednina dvojina množina
  imenovalnik ráven/ravèn ravní/rávni ravní
  rodilnik ravní ravní ravní
  dajalnik rávni ravnéma ravném
  tožilnik ráven/ravèn ravní/rávni ravní
  mestnik pri rávni pri ravnéh pri ravnéh
  orodnik z ravnjó z ravnéma z ravnmí

  Tanja Mirtič (december 2016)


Prijavite se za odgovor