×

Ledinsko ime Hobovše v zgornji Poljanski dolini • Vprašanje:

  Ali je možna sledeča razlaga korenov toponima Hobovše?
  V Pleteršnikovem slovensko-nemškem slovarju je najti gesla:

  • hobǫ̑ča, f. = der üppige Lagerwuchs, Cig.
   in
  • hobotáti, -ȃm, vb. impf. wuchern, üppig wachsen, schnell emporschießen, Cig., C., BlKr.; - prim. bohotati.

  Hobovše so torej področje, zaraslo z bujno podrastjo (grmovjem).
  Rutar v knjigi Tolminsko v srednjem veku imenuje potok Hobovščico "Habovča".

  Odgovor:

  Naselbinsko (ne ledinsko) ime Hobovše je razlagal France Bezlaj (Etimološki slovar slovenskega jezika, 1. knjiga, Ljubljana 1976, geslo Hobovše) kot stanovniško ime na -jane iz osebnega imena *Hotebod oz. *Hotebodja vas, pri čemer se je opiral na starejše historične zapise od 13. do 17. stol.
  Šibka točka te razlage je v dejstvu, da historični zapisi ne odražajo množinske oblike. Po drugi strani prav starejši zapisi ne dopuščajo razlage iz občnega imena hoboča, ki je nastalo s premetom iz oblike bohoča (prim. glagole bohteti, bohotati, bohotiti se).

  Silvo Torkar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.