×

Izvor priimkov »Bojnec« in »Bohnec« • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Bojnec. Priimek se z različico Bohnec pojavlja v Prekmurju in Prlekiji.

  Odgovor:

  Priimek Bojnéc je 1. 1. 2016 v RS nosilo 161 oseb, od tega 119 v pomurski statistični regiji, njegovo različico Bohnéc pa 113 oseb, od tega 51 v pomurski regiji. Obstaja še različica Bohanec (57 oseb, 22 v pomurski regiji).
  Slovar beltinskega prekmurskega govora (Franc in Vilko Novak, Murska Sobota, 1996) navaja ime Bojnécje kot staro poimenovanje za Goričance (prebivalce Goričkega) in Bojnéčko v pomenu 'zgornje Goričko'.
  Števan Kühar je leta 1910 zapisal, da uporabljajo ime Bojnécje Medžimurci za Prekmurce, medtem ko da Prekmurci tako imenujejo samo luterance. Priimka Bohanec in Bohnec sta izpričana v Medžimurju od leta 1698 oz. 1638, slednji je do leta 1720 večkrat zapisan kot Bohmecz (Anđela Frančić, Međimurska prezimena, Zagreb, 2002), razlagata pa se kot slabšalno stanovniško ime za Prekmurce.
  Že Karel Štrekelj je menil (1910), da je oblika bohmec starejša, bila je v njegovem času še živa, izvajal pa jo je iz *bohmek, kar naj bi bil vzdevek za človeka, ki rad prisega z besedo bogme, Prešeren mu pravi bogmej. Premeni Bohmec > Bohnec > Bojnec sta nastali v prekmurskem narečnem razvoju (prim. lejko za ‘lahko’).

  Silvo Torkar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.