×

Sklanjanje samostalnikov druge ženske sklanjatve
  • Vprašanje:

    Kako se prav zapiše 3. sklon dvojine samostalnikov nit, misel in odpoved?


    Odgovor:

    Kadar izgovor dopušča, sta dajalnik in orodnik dvojine teh samostalnikov brez i-ja, če pa izgovarjava tega ne dopušča, ga te oblike imajo. Dajalniške dvojinske oblike samostalnikov, ki jih navajate, so torej nitma, mislima, odpovedma.

    Marko Snoj (februar 2013)