×

Sklanjanje samostalnikov druge ženske sklanjatve
  • Vprašanje:

    Kako se prav zapiše 3. sklon dvojine samostalnikov nit, misel in odpoved?


    Odgovor:

    Kadar izgovor dopušča, sta dajalnik in orodnik dvojine teh samostalnikov brez i-ja, če pa izgovarjava tega ne dopušča, ga te oblike imajo. Dajalniške dvojinske oblike samostalnikov, ki jih navajate, so torej nitma, mislima, odpovedma.

    Marko Snoj (februar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.