×

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice • Vprašanje:

  Kakšno je pravilno ime v slovenski obliki, Kristjan, Kristijan ali Kristian?

  Odgovor:

  V Sloveniji je po podatkih SURS skoraj 0,4 % moških oseb, ki so imenovane Kristjan (2205), Kristijan (1301) ali Kristian (413).

  Pri podomačitvi imena, ki izvira iz latinskega Christianus, je samoglasniški sklop i + a izgovorjen z vmesnim j. Ta pojav imenujemo zapiranje zeva ali hiata.

  Pri občnih imenih velja, da se sčasoma vsaka beseda začne zapisovati v skladu z izgovorom (amoniak --> amonijak; olimpiada --> olimpijada).
  Drugače je pri lastnih imenih. Ime, ki nam ga dodelijo ob rojstvu, nas spremlja vse življenje. Če ga zapišejo tako, da ni zapisano niti po domače (Meri) niti po tuje (Mary), temveč gre za hibrid (npr. Mery), ki ni ne slovensko ne neslovensko ime, v izbiro nihče ne posega. Svoboda pri izbiri imena spada med pravice vsakega posameznika v Sloveniji. Kogar ime (ali priimek) moti, se sicer lahko preimenuje ali zapis popravi (npr. Pogorelc --> Pogorelec), vendar je to odraz lastne odločitve, ne pa volje uradnika, matičarja, ki ime zapisuje.

  Pri imenu Kristjan se je prvotna oblika Kristijan najpogosteje »obrusila« tako, da se namesto [ija] izgovori kot [ja], torej Kristjan. Podobno je pri imenih Sebastijan, Marijan, Florijan, ki jih danes pogosteje srečujemo zapisane kot Sebastjan, Marjan, Florjan.

  Ime Kristijan torej ima pogosto in bolj razširjeno različico Kristjan in redkejšo, slovenščini manj prilagojeno različico Kristian.

  V zapiskih statističnega urada (SURS) pa srečamo tudi po tuje zapisani imeni (Christian, Cristian):

  Število moških z imenom Kristjan: 2.205 (ali 0,22 % vseh moških)
  Število moških z imenom Kristijan: 1.301 (ali 0,13 % vseh moških)
  Število moških z imenom Kristian: 413 (ali 0,04 % vseh moških)
  Število moških z imenom Christian: 127 (ali 0,01 % vseh moških)
  Število moških z imenom Cristian: 30 (ali 0,00 % vseh moških)

  Helena Dobrovoljc (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.