×

Mala ali velika začetnica v imenih oz. poimenovanjih meddržavnih ali upravnih zvez • Vprašanje:

  Se v naslednjih primerih nemški oziroma ogrsko-hrvaški piše z malo ali veliko začetnico?

  • N/nemško cesarstvo
  • O/ogrsko-hrvaško kraljestvo
  • N/nemška zveza

  Odgovor:

  Po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 velja, da se uradna imena držav (zemljepisna imena) in meddržavnih zvez (stvarna imena) pišejo z veliko začetnico. Med slednjimi so v pravopisnem členu 105 navedeni: Varšavski pakt, Evropska zveza, Organizacija združenih narodov, Skupina 77, Arabska liga, Organizacija afriške enotnosti.
  Z malo (kot neprednostna dvojnica tudi z veliko) pa se po aktualnem pravopisu ravnajo tudi nadomestna ali skrajšana imena meddržavnih zvez (člen 148): renska zveza, sveta aliansa, mala antanta.

  Ob pregledu aktualnih pravil smo v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU ugotovili razhajanja med priročniki glede tega vprašanja. Tako se pri Sveta aliansa že rešitev v pravopisnem slovarju razlikuje od zapisa v SSKJ (ki se zaradi izida pred letom 1990 oklepa kodifikacije iz pravopisa 1962) in v aktualnih pravilih:

  SSKJ:
  aliánsa -e ž (ȃ) zastar. politična ali vojaška zveza držav: ustanoviti alianso; član alianse
  ♦  zgod. sveta aliansa zveza Rusije, Prusije in Avstrije leta 1815 proti revolucionarnim gibanjem, sveta zveza // zveza, društvo, organizacija: mednarodna aliansa žena

  SP 2001:
  aliánsa -e [ija] ž (ȃ) zgod. Sveta ~ |zveza držav|
  Svéta aliánsa -e -e [ija] ž, stvar. i. (ẹ́ ȃ) zgod. |zveza evropskih držav|

  Zveza Sveta aliansa je tudi v virih obravnavana kot lastno ime, ki ga je mogoče postaviti enakovredno ob imena Varšavski pakt ali Arabska liga, zato je zapis z veliko začetnico upravičen.

  1. S tega vidika je upravičeno z veliko začetnico zapisati tudi ime Nemška zveza (nem. Deutscher Bund; zveza kneževin in svobodnih mest v obdobju 1815–1866), četudi gre – z današnjega vidika – za povezavo upravnih enot, ki so tedaj imela večjo notranjo samostojnost, kot si predstavljamo danes.

  2. Nekoliko drugače je pri poimenovanju Nemško cesarstvo, ki je bodisi skrajšano ime za Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda (od 1157 Sveto rimsko cesarstvo, od 1512 Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda – nem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, lat. Imperium Romanum Sacrum Nationis Germanicæ) bodisi eno od imen za državno tvorbo Nemcev v obdobju 1871–1918 (poleg drugo nemško cesarstvo, drugi rajh).
   Pri različnih zgodovinarjih zasledimo zapisanega tako z malo kot z veliko začetnico, kar ustreza tudi predlaganemu pravopisnemu pravilu, da se nadomestna/skrajšana imena lahko pišejo na oba načina.

  3. Poimenovanje ogrsko-hrvaško cesarstvo/kraljestvo je opisnega značaja, zato ga zapisujemo z malo začetnico. Uradno gre za t. i. personalno zvezo dveh držav, ki naj bi nastala po smrti hrvaškega kralja sredi 11. stoletja. Tako so Hrvatje po nagodbi (leta 1102) priznali ogrskega kralja Kolomana kot skupnega kralja Hrvaške in Ogrske, vendar ta zveza obeh držav ni bila posebej poimenovana.

  Helena Dobrovoljc, Tanja Mirtič (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.