×

Pravilen zapis besedne zveze »videno – kupljeno« • Vprašanje:

  S sodelavci nas zanima, kako se pravilno piše zveza videno kupljeno ali pa videno najeto. V rabi smo opazili različne zapise: videno-kupljeno, videno – kupljeno in tudi videno kupljeno.
  Prosimo za pojasnilo, po katerem pravilu se določa ta zapis.

  Odgovor:

  To klavzulo je najprimerneje pisati s pomišljajem: videno – kupljeno (kdaj tudi videno – kupljeno – prodano) ali videno – najeto, tako kot z upoštevanjem pravopisa že desetletja pišemo rečeno – storjeno. Nestični pomišljaj v teh primerih stoji med praviloma dvema prislovoma, ki polstavčno izražata zaporedje dogodkov. Take zveze so lahko tudi veččlenske.

  Pravopis (v členu 396) že sedaj evidentira rabo pomišljaja v prirednih nestavčnih zvezah, še zlasti, ko gre za pomen protivnosti oz. nasprotnosti (tekma Olimpija – Hajduk). Vendar gradivo kaže še drugačna priredna razmerja, npr.:

  • sklepalnost (Podarim – dobim),
  • nasprotnost oz. dihotomijo (vrh Rusija – EU, odnos zdravnik – pacient), tudi
  • pojasnjevalnost (Osnovna šola Oskarja Kovačiča – podružnica Rudnik).

  Te zveze je treba ločiti od rabe stičnega vezaja, ki ga po aktualnem pravopisu uporabljamo med sestavinami prirednih pridevniških zloženk, novejše gradivo pa kaže tudi v pravopisu še ne zajet vzorec samostalniških prirednih zloženk, npr.:

  • novinar-urednik, marksizem-leninizem, odjemalec-strežnik, prostor-čas.

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.