×

Od kod izvira priimek »Marko« • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira priimek Marko.

  Odgovor:

  V Sloveniji je danes 359 oseb s priimkom Marko, v Italiji, od koder je po vsej verjetnosti prišel k nam, pa se Marco piše nekaj več kot 900 ljudi. Priimek je nastal iz enako glasečega se krstnega imena, ki se je v italijanščini razvilo iz latinskega osebnega imena Marcus, to pa je nastalo iz *Marticus s prvotnim pomenom "pripadajoč bogu Marsu". Tako ime so dajali otroku z željo po njegovih vojaških uspehih, saj je bil Mars rimski bog vojne.

  Priimek je nastal iz krstnega imena po ne ravno pogostem postopku, ki ga razumemo takole. V času nastajanja priimkov (v Beneški republiki leta 1090, drugje kasneje) so vse člane družine gospodarja (in za mnoge tudi očeta) z imenom Marko imenovali s tem imenom, npr. Markov Janez, Markova Ana, zato so ob vpisu priimka v uradne akte dobili priimek Marko. Taki priimki so pri nas še npr. Janez, Janež, Abram, Adam, Martin, Jakop. Mnogo pogosteje pa so člani družine dobili priimke, ki so izvorno manjšalnice gospodarjevega ali očetovega imena, npr. Janežič, Abramič, Adamič, Martinčič, Jakopič. Iz krstnega imena Marko je na ta način nastal priimek Marčič.

  Marko Snoj (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.