×

Sklon  • Vprašanje:

    Prosim, če mi odgovorite na vprašanje, v katerem sklonu je beseda monarhija v povedi: Norveška je ustavna monarhija s parlamentarnim sistemom vodenja.

    Odgovor:

    V povedi Norveška je ustavna monarhija s parlamentarnim sistemom je samostalnik monarhija v imenovalniku ednine.

    Aleksandra Bizjak Končar (januar 2017)