×

Zapis okrajšave za številko • Vprašanje:

  Zanimajo me možnosti za zapis okrajšave za številko (št.) v mednarodni rabi:
  a) Se znak lojtra (#) v takšni rabi piše s presledkom ali brez njega (# 1 ali #1)?
  b) Se latinska okrajšava za N/numero piše z veliko ali malo začetnico (No./no.)?
  c) Ali morda obstaja še kakšen drug način zapisa okrajšave za številko, ki bi ga lahko uporabili v mednarodni rabi in bi bil hkrati v skladu s slovenskim pravopisom?

  Odgovor:

  Vaše vprašanje se ne nanaša na področje rabe slovenskega jezika. V slovenskih pravopisnih pravilih, ki se v manjšem obsegu res ukvarjajo tudi z mednarodnimi simboli in krajšavami, ta znamenja do sedaj niso bila obravnavana, saj se v slovenskih besedilih pojavljajo redko, navadno v tujejezičnih besedilnih pasusih, a tudi v pomanjkljivo prevedenih slovenskih besedilih. Opazovanje teh kaže zgolj na nekaj zakonitosti pri rabi, ki jih nismo preverjali z vidika tujejezičnih zapisovalnih standardov. Opaziti je mogoče naslednje:

  a) Če uporabljajo pisci znak lojtra v pomenu ‘številka, število’ ob števki, ne zapišejo presledka, npr.:

  • Damir je na turnirju #5 NL Hold'em Shootout osvojil peto mesto in s tem 15.000 dolarjev, Remic pa na turnirju #10 PL Omaha 15. mesto in prejel nekaj manj kot 2000 dolarjev.
  • Občutek krivde na plaži močnejša v nekaterih kategorijah (#1, #3, #4, #6) in šibkejša v drugih (#2, #5).

  b) The Chicago Manual of Style (dalje CMS, poglavje o preglednicah, podpoglavje o ilustracijah in preglednicah) navaja, da se okrajšava besede numero zapisuje z malimi črkami in piko, od številke, ki sledi, pa jo ločimo s presledkom (no.):

  • Sources: Data from Richard H. Adams Jr., "Remittances, Investment, and Rural Asset Accumulation in Pakistan," Economic Development and Cultural Change 47, no. 1 (1998): 155--73; David Bevan, Paul Collier, and Jan Gunning, Peasants and Government: An Economic Analysis (Oxford: Clarendon Press, 1989), 125--28.
   (Prepis iz CMS.)

  Kakih drugih načinov zapisa številke, ki bi ustrezali mednarodnim standardom, v slovenščini po podatkih, ki jih je mogoče razbrati iz gradiva, ki ga imamo na voljo, ne uporabljamo.

  Helena Dobrovoljc (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.