×

Sklanjanje večbesednih angleških imen: »Cross Village«, »Little Traverse« ... • Vprašanje:

  Prosim za pravilno sklanjatev naslednjih imen: Cross Village, Little Traverse, L'Arbre Croche, Castor Island, Grand River, Green Bay.

  Odgovor:

  Slovenska pravopisna pravila so glede sklanjanja prevzetih večbesednih imen zelo skopa: v členu 857 narekujejo sklanjanje neprve sestavine, če je prva sestavina v pridevniški vlogi, npr.:

  Downing Street, Downing Streeta
  Kon Tiki, Kon Tikija
  Quai d’Orsay, Quai d’Orsayja
  Monte Carlo, Monte Carla
  U Tant, U Tanta
  Mao Cetung, Mao Cetunga.

  V naslednjem pravilu 859 pa je opozorjeno, da je nekatera imena mogoče pregibati z neglasovnimi končnicami (to pomeni, da jih ne sklanjamo), če imajo za določen spol ali število netipične končaje, npr.

  Pickwick Papers, Pickwick Papers (so zanimivi), (s slavnimi) Pickwick Papers
  École des Hautes Études – (pri znani) École des Hautes Études.

  Imena, ki jih navajate, so manj znana in jih večinoma uvrščamo med tista, ki jih opisuje pravopis v členu 857:

  • Cross Village, Cross Villagea, Cross Villageu …
  • L'Arbre Croche, L'Arbre Crocha, L'Arbre Crochu …
  • Castor Island, Castor Islanda, Castor Islandu …
  • Green Bay, Green Baya, Green Bayu …

  Nekoliko nenavadno se sliši sklanjanje po tipu Grand River, Grand Riverja, Grand Riverju …, vendar gradivo izkazuje tako sklanjanje, npr. Oboroženi junaki v Fall Riverju (film).

  Enako se obnaša tudi michigansko krajevno ime Little Traverse (in za sklanjanje ipd. primerljivo ime bližnjega kraja Grand Traverse), saj so ga naši predniki zaradi poročanja o slovenskih misijonskih dejavnostih predvsem Friderika Baraga in Franca Pirca ter potem zaradi slovenskih izseljencev kmalu začeli sklanjati tudi po slovensko. Če je v Zgodnji Danici 1. 11. 1855 zapisana še nesklanjana oblika »služboval je v Grand Traverse« in v istem glasilu 27. 9. 1860 »V Little-Traverse-u v deržavi Mišigan«, pa je v Glasilu K.S.K. (tj. Kranjske slovenske katoliške) jednote 17. 5. 1916 že tako, kot bi sklanjali ime danes: »V Grand Traversu v Michiganu je živel pri Otavanih prav imeniten nejevernik ...«

  Primer za pridevniško rabo imena Little Traverse tudi v slovenščini, na kar je seveda vplivala angleščina, je iz malega oglasa, ki vabi k nakupu farme z 20 akrov velikim jabolčnim nasadom: v znamenitem Traverse Bay jabolčnem pasu (Amerikanski Slovenec 12. 3. 1927, vir: dLib).

  V angleško zapisanih zvezah Little Traverse Bay, Little Bay Township in Little Traverse Light sklanjamo samo zadnji, jedrni del (Little Traverse Bay, Little Traverse Baya, Little Traverse Bayu …), bolj ponašeno pa ga seveda ustrezno prevedemo in na desno dodamo nesklanjani prilastek, konkretno Little Traverse, ki se razume kot ‘(ki je) poimenovan po kraju Little Traverse’: zaliv Little Traverse, mestno območje Little Traverse, svetilnik Little Traverse ipd.

  Navedena imena so zaradi Baragovega dela med Indijanci že stoletje in pol v slovenski (jezikovni) zavesti, zato jih imamo za bolj domača kot siceršnja. Tako se Grand River nadomešča tudi z Vélika reka in L’Arbre Croche s Krivo drevo; tudi v biografiji Friderika Baraga z naslovom Duh Velikih jezer, ki jo je Alojz Rebula nazadnje objavil leta 1997. Seveda pa vsak novi rod ta imena presoja na novo.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.