×

Izvor priimka »Delčnjak« • Vprašanje:
  Na Vas se obračam s posebno prošnjo. Zelo vesela bom, če mi boste lahko pomagali.
   
  Ali ste se morda kdaj dotaknili izvora priimka Delčnjak. Po podatkih SURS nas je trenutno le 38 nosilcev tega priimka v Sloveniji.
   
  Število oseb s priimkom Delčnjak: 38
  Med vsemi priimki je priimek Delčnjak po pogostnosti uvrščen na 9010. mesto.
  Po ustnem izročilu naših starejših sorodnikov, izvira naš priimek s Češke. Baje naj bi pred mnogimi leti nekdo s tem priimkom kot potujoči tkalec tekstila prišel s Češke v kraj Ruše pri Mariboru. Ker so v tistih časih tkali po domovih, je ta naš prednik Delčnjak, prišel tudi v vas Trnovlje pri Socki pri Novi Cerkvi. Tam mu je bilo tako všeč, da je tam kupil posestvo. Delčnjakovi tam živijo še danes.
   
  Verjetno se je začetni priimek Delčnjak takrat zapisoval drugače, morda kot DELCHNAK, DELCHNIK ...
   
  Zagotovo pa se je priimek Delčnjak v tej obliki zapisa enako kot danes zapisoval že leta 1929, iz časa ko obstaja poročni list mojega dedka in babice.

  Odgovor:

  Priimek Delčnjak je 1. 1. 2016 v RS nosilo 38 oseb, vse so živele v savinjski in podravski statistični regiji. Iz podatkov TIS je razvidno, da je njegovo žarišče v savinjski regiji, v območju Vojnika (Trnovlje pri Socki, Socka, Nova Cerkev itd.).

  Priimek ni češkega izvora. Po nastanku je stanovniško ime (ime po kraju prebivanja), izpeljano s priponskim obrazilom -jak iz pridevniške podstave delčn- k ledinskemu imenu ali imenu zaselka Delce (zas. kraja Gotovlje) ali pa Devce (ledinsko ime v Trnovljah pri Celju).
  Imena Delce, Delci, Devc, Devce, Devci so pogosta v slovenski toponomastiki in pomenijo isto kot 'parcela'.

  Silvo Torkar (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.