×

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku • Vprašanje:

  V biokemiji obstaja enačba, ki je poimenovana po Leonorju Michaelisu in Maud Menten. Leta 2006 je bil izdan prevod učbenika Temelji biokemije, v katerem je bila ta enačba prevedena kot Michael-Mentenova enačba, čeprav je bila Maud Menten ženska. V medicinskem slovarju pa je ta enačba zapisana kot enačba po Michaelisu (L.) in Maud Menten, vendar večina ljudi v stroki še kar uporablja izraz Michaelis-Mentenova enačba (tudi v diplomskih in magistrskih delih) in se pri tem sklicujejo na to, da je tako prevedena v učbeniku Temelji biokemije.
  Zanima me torej, kateri je pravilen prevod te enačbe in kateri je "uradni".

  Odgovor:

  Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU se je pri prenovi pravopisnih pravil, ki pravkar poteka, že srečala s podobnimi primeri. Med posebnosti pri pisanju izlastnoimenskih pridevnikov s priponskimi obrazili -ov/-ev ali -in v stalnih besednih zvezah smo zato kot slogovni napotek uvrstili naslednjo ubeseditev:

  Pri poimenovanjih po ženski osebi je mogoče izbrati opisno ubeseditev, če želimo ohraniti identifikacijo z imenom, npr. lestvica po Virginii Apgar in lestvica po Apgarjevi, pedagogika Marie Montessori in pedagogika Montessorijeve.
  To načelo uveljavljamo tudi v strokovnih besedilih, kjer so poimenovanja po ženski in moškem hkrati, priredni zapis pa ni mogoč. Pri zapisu izberemo eno od naslednjih možnosti, npr. mera po J. H. Cochranu in M. Piazzesi ali mera po Johnu H. Cochranu in Moniki Piazzesi ali mera po Cochranu in Piazzesijevi.

  Tudi v vašem primeru torej obstajajo tri možnosti:

  • enačba po L. Michaelisu in M. Menten,
  • enačba po Leonorju Michaelisu in Maud Menten,
  • enačba po Michaelisu in Mentenovi.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.