×

Besedni red: »bi bila lahko« • Vprašanje:
  Zanima me, kako si sledijo besede v nizu bi bila lahko.
  Recimo v primerih:
  Izguba bi lahko bila zanje usodna.
  Ki bi jim mlada podjetja lahko bila svetovalci.

  Odgovor:

  Členica bi s preteklim tvornim deležnikom izraža (1) možnost ali negotovost in (2) obzirno željo ali trditev, npr. to bi bilo krivično in ali bi bili tako prijazni. Če členica in deležnik stojita v tem zaporedju, se mednju pogosto vriva (a) naslonski zaimek ali prosti morfem se, si, npr. išče žensko, ki bi mu gospodinjila, (b) členek, npr. kakor da bi me ne poznal, in (c) prislov, npr. če bi malo pomislil (vsi navedeni zgledi rabe so iz SSKJ). Tretja možnost ob deležniku glagola biti velja za slogovno slabšo, zato bi se bilo priporočljivo izraziti takole: Izguba bi bila lahko zanje usodna in ki bi jim bila mlada podjetja lahko svetovalci. A to je le slogovno priporočilo. Tudi ubeseditvi Izguba bi lahko bila zanje usodna in ki bi jim lahko bila mlada podjetja svetovalci nista napačni, le slogovno veljata za slabši.

  Marko Snoj (januar 2017)


Prijavite se za odgovor