×

Razmerje med besedama »konsistenca« in »doslednost«
 • Vprašanje:

  Na predavanjih sem zasledil besedo konsistenca. Konsistenca v smislu doslednega sledenja na začetku začrtanim smernicam. Npr. pri programiranju se držimo neke konsistence pri poimenovanju spremenljivk. Spremenljivke enakega tipa poimenujemo na enak način, ki ga določimo na začetku. Zanima me če je v tem smislu beseda konsistenca enakovredna besedi doslednost. Če je tako, zakaj besede doslednost ni v spletnem SSKJ navedene kot sopomenka besedi konsistenca.

  Moje povpraševanje je zgolj informativne narave in moj namen je izključno boljše poznavanje slovenščine.


  Odgovor:

  V času nastajanja SSKJ (1970–1991) je beseda konsistenca pomenila le »gostota, sprijemljivost snovi« in torej ni bila sinonim besedi doslednost. Zdaj je njen pomen pod angleškim vplivom že tak, tako da ga bo treba pri naslednji izdaji SSKJ upoštevati.

  Marko Snoj (februar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.