×

Izvor priimkov »Korče« in »Kragelj« • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Korče in Kragelj.


  Odgovor:

  Priimek Korče (70 oseb, od tega 24 v osrednjeslovenski in 22 v primorsko-notranjski statistični regiji) je težko razložiti brez dovolj starih zapisov. P. Merkù (Slovenski priimki na zahodni meji, 1982) domneva, da je nastal bodisi iz osebnega imena Konrad bodisi kot vzdevek iz občnega imena korec. V poštev pride tudi narečno občno ime korček 'ciklama'.

  Priimek Kragelj (381 oseb, od tega 190 v goriški in 108 v osrednjeslovenski statistični regiji) ter njegovi različici Kragl (72 oseb, od tega 33 v posavski in 26 v savinjski statistični regiji) in Kragulj (11 oseb) je nastal iz predkrščanskega rojstnega imena Kragulj, ki izhaja iz občnega imena kragulj. Različica Kragelj ima svoje žarišče na Modrejcah pri Mostu na Soči, kjer je izpričan vsaj od leta 1515.

  Silvo Torkar (januar 2017)