×

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU? • Vprašanje:

  Zanima me, če se izraz akademik v slovenščini lahko uporablja zgolj za člane SAZU ali je dovoljena raba v širšem smislu, torej za izobražence. Iščem besedo za prevod angleškega izraza academic/academician, ki bi zajemala tako profesorje na univerzah kot tudi zaposlene na raznih znanstveno-raziskovalnih zavodih, inštitutih ter podjetjih.

  Odgovor:

  Izraz akademik Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja v dveh pomenih:

  akadémik -a m (ẹ́) 
  1. član najvišje znanstvene in umetniške ustanove: sprejet je bil med akademike; volitve novih akademikov
  2. raba peša študent, visokošolec: še kot akademik je hodil k nam

  Slovarska redakcija priča o dejanski rabi, pri čemer opozarja, da beseda v drugem pomenu (tj. ‘študent, visokošolec’) že izginja iz rabe. Pregled starejšega gradiva priča, da so že od preloma stoletja izraz akademik uporabljali v pomenu ‘član akademskega društva, študent’, npr.:

  Za slovenske katoliške akademike.
  Naprošeni smo, da objavimo sledeči poziv: Naši visokošolci odhajajo te dni v vseučiliška mesta. Letos so njih vrste redke. Povečini so na bojnem polju v službi domovine. Žrtve v njih vrstah so velike. Blizu trideset mladih, vrlih akademikov – to je dobra četrtina – članov slovenskih katoliških akademičnih društev »Danica«, »Zarja« in »Dan« je na bojišču v najgloblji zvestobi dalo svoje mlade, nadebudno življenje za cesarja in domovino. (Slovenski gospodar 1916)

  Tako kot je iz rabe izginil navedeni pomen, pa se je v zadnjih desetletjih (verjetno pod vplivom anglosaških besedil) začel uporabljati izraz akademik ne le v najbolj razširjenem pomenu, tj. za (1) člana akademije znanosti ali umetnosti, temveč tudi v novem pomenu (2) ‘oseba, ki deluje v akademskem okolju bodisi kot raziskovalec bodisi kot predavatelj, profesor v visokošolskih ustanovah’, npr.:

  • Simpozij so zaključili z diskusijo na temo Slovenija včeraj, danes, jutri, kjer je sodelovalo tudi več uglednih akademikov z raznih univerz.
  • Turška policija je v petek pridržala najmanj 18 akademikov, ki so podpisali peticijo, v kateri obsojajo ravnanje turške vojske zoper kurdske upornike na jugovzhodu države. Policisti so najprej pridržali 15 profesorjev in drugih zaposlenih na Univerzi v Kocaeliju nedaleč od Istanbula, pozneje pa še tri akademike z Univerze v Uludagu v bližini Burse.

  V tem pomenu je pogosto nakazana še natančnejša opredelitev, in sicer (2a) ‘visoko izobražena oseba, ki nima izkušenj s prakso, temveč zgolj s teorijo’:

  • Za razliko od akademikov, ki imajo dovolj časa za raziskave in premišljevanja, potrebujemo politične voditelje, ki sprejemajo odločitve pravočasno.

  Pomen (3), ki ga SSKJ tudi ne omenja, bi bilo mogoče navezati na filozofska besedila, saj je akademik tudi pripadnik filozofske smeri (npr. Avguštinov dialog Proti akademikom).


  Če povzamem: Izraz akademik dovolj razširjen v jezikovni praksi, da ga je mogoče uporabljati v vseh navedenih pomenih, a se je treba – tako kot pri vseh izrazih z več pomeni – zavedati morebitnih nesporazumov.

  Omenim naj še, da se izraz akademik kot akademski naziv uporablja le za redne člane akademij (ne za izredne ali dopisne), torej le v pomenu (1) od navedenih, npr.:

  • Odprtje razstave o akademiku in univerzitetnem profesorju dr. Svetozarju Ilešiču Ljubljana

  Okrajšana oblika se uporablja le kot naziv:

  • Intervju z akad. prof. dr. Jožetom Trontljem

  Enako velja za žensko obliko akademikinja.

  Helena Dobrovoljc (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.