×

Ponovno o denarni enoti »lej« • Vprašanje:
  O denarni enoti LEJ ste sicer lani že odgovarjali, a skrajno neprepričljivo. Ker je izvirno romunsko en LEU, mi ni jasno, kako ste prišli do LEJ-a. Po mojem skromnem mnenju gre za napačno slovenjenje besede LEI, ki pa je množinska oblika, kot npr. en tolar - 10 tolarjev. To vnaša precej zmede npr. med avtorje križank, ki se za (napačno?) rabo sklicujejo na pravopis. Bi kazalo priznati napako, ali imate kakšno logično pojasnilo?


  Odgovor:

  Maja 2016 je bilo v svetovalnici o poimenovanju romunske valute objavljeno tole:

  »Romunska denarna enota je romunski lev ali v dovolj enoumnem sobesedilu lev, saj svojo denarno enoto tako imenujejo tudi Bolgari – pri njih je bolgarski lev in tudi samo lev, če je sobesedilo dovolj jasno. Z rabo enako imenovanega denarja v celo sosednjih državah je torej nekako tako kot pri ameriškem, kanadskem, avstralskem ... dolarju ali kronah različnih držav, nič posebnega torej. – Slovenski pravopis ima v slovarskem delu poleg očitno čedalje redkeje rabljene oblike lej zapisano tudi denarno enoto lev, tudi tu brez opredelitve, kateri državi pripada.«

  Romuni svoj denar (v romunščini!) poimenujejo leu, kar se v slovenščini uporablja v obliki lej in šele v zadnjem času v ustrezno poslovenjeni obliki lev. (V slovenščini so praviloma povsem prilagojena poimenovanja vseh valut: dollar > dolar, Schilling > šiling, franc > frank, tudi evro, če se uporablja v normalnem komuniciranju – evropske birokratske sile so ga za medsebojno rabo tudi v slovenščini zapovedale uporabljati v obliki euro, kar je pisni žargonizem.) Bolgarska denarna enota je v slovenščini prav tako lev, torej izgovorno in pisno povsem enako kot novejša različica romunskega poimenovanja; obe poimenovanji izvirata iz poimenovanja za tako imenovanega kralja živali.

  Zaradi tega nepraktičnega sovpada so naši predniki za poimenovanje romunske denarne enote v slovenščini pod vplivom srbohrvaščine vzeli romunsko množinsko obliko lei, ki se pri nas prilagojena piše in izgovarja v edninski obliki lej; to imajo tudi Madžari in Rusi, pri Bolgarih je v ednini leja. (Izvirne množinske oblike v izposojenkah v slovenščini uporabljamo kot edninska poimenovanja in imena ne ravno redko – keks, čips, Las Vegas, biblija itd. –, tako da ta jezikovni postopek ni bil pri romunski valuti nič neznanega. Kot slovensko govoreči in pišoči ravnamo po slovenskem občutku, ne na osnovi znanja tujih jezikov.) Poimenovanje lej ni kak novodobni izmislek, ampak se je kot edino uporabljalo in je dokumentirano v slovenskem časopisju med obema svetovnima vojnama, recimo leta 1922 v časopisu za trgovino, industrijo in obrt Trgovski list v prispevku Romunija in nje finance (v številkah 89 in 90), npr.: »Na vsakega prebivalca predvojne Romunije [tj. pred prvo svetovno vojno] je prišlo približno 227 lejev državn.[ega] dolga.« Razlikovanje med (bolgarskim) levom in (romunskim) lejem beležijo slovenski slovarji, leksikoni in drugi priročniki vse do danes. Enako ime kot romunska denarna enota ima zadnjega četrt stoletja tudi moldavska.

  Banka Slovenije na tečajnicah uporablja poimenovanji romunski lev in bolgarski lev. (Tamkajšnje neustrezno moldavijski leu bo treba še popraviti v moldavski lev, tako kot izvirni zapis južnokorejske denarne enote won v von.) Nihanje pri poimenovanju romunske valute utegne odpraviti načrtovani vstop Romunije v evrsko območje, seveda pa bo še naprej ostala zgodovinska raba poimenovanja te valute, in sicer lej ali lev. – Novodobno poimenovanje romunske (in s tem moldavske) denarne enote v slovenščini kot lev v Banki Slovenije – drugod zaznavamo to rabo zadnjih dobrih deset let – je upoštevanja vredno zaradi večje skladnosti z izvirnikom in vplivnosti te banke, poimenovanje lej pa je starejše in sorazmerno uveljavljeno, kar je v jezikovni rabi prav tako pomembna okoliščina.

  Za rabo v križankah je razlika ob vsem povedanem jasna: lej ali lev (oboje v ednini) sta prilagojeni, slovenski, leu (v ednini) in lei (v množini) pa izvirni, romunski poimenovanji romunske (in moldavske) denarne enote (katere stoti del je ban). Tričrkovna oznaka starega romunskega leva je ROL, novega romunskega leva RON in moldavskega leva MDL. Bolgarska valuta se v izvirniku in v slovenščini imenuje lev (in njen stoti del v obeh jezikih stotinka), njena tričrkovna oznaka pa je BGN.

  Peter Weiss (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.