×

Sklanjanje japonskih osebnih imen • Vprašanje:
  Kako sklanjati japonska moška imena – enako kot slovenska?
  Mitsuo Matsuka – z Matsuom Matsuko/om
  Tadanobu Odas Tadanobujem Odo/Odom


  Odgovor:

  Imeni Mitsuo in Tadanobu sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, priimka Matsuka in Oda pa bodisi po drugi bodisi po prvi moški sklanjatvi. Pri imenu Tadanobu v odvisnih sklonih osnovo podaljšamo s soglasnikom j (kot denimo pri zemljepisnem imenu Šikoku). Svojilni pridevnik tvorimo z obrazilom -ov (Matsukov, Odov).

  imenovalnik Mitsuo Matsuka Tadanobu Oda
  rodilnik Mitsua Matsuke/Matsuka Tadanobuja Ode/Oda
  dajalnik Mitsuu Matsuki/Matsuku Tadanobuju Odi/Odu
  tožilnik Mitsua Matsuko/Matsuka Tadanobuja Odo/Oda
  mestnik pri Mitsuu Matsuki/Matsuku pri Tadanobuju Odi/Odu
  orodnik z Mitsuom Matsuko/Matsukom s Tadanobujem Odo/Odom

  Tanja Mirtič (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.