×

Izvor priimka »Fifolt«  • Vprašanje:

    Zanima me, od kod izvira priimek Fifolt.


    Odgovor:

    Priimek Fifolt nosi 88 oseb, od tega 49 v jugovzhodni Sloveniji in 14 v pomurski statistični regiji. Sodeč po podatkih telefonskega imenika je njegovo žarišče v Drenju (o. Dolenjske Toplice), na robu nekdanjega kočevarskega jezikovnega otoka. Zdi se, da je nastal s konverzijo iz enakega ledinskega imena, ki ga lahko primerjamo s kočevskim krajevnim imenom Livold, nem. Lienfeld, ker ta v svojem drugem delu vsebuje sestavino feld 'polje'. Kaj pomeni prvi del zloženke, Fi-, je brez starejših zapisov priimka težko reči.

    Silvo Torkar (januar 2017)