×

Računalniški sistem ali sestav? • Vprašanje:

  Ali je uporaba besedne zveze računalniški sestav sploh dopustna ali pač prevladuje (priljubljena različica) računalniški sistem?


  Odgovor:

  Termina oz. terminološke besedne zveze računalniški sistem tudi zagrizeni puristi niso nadomeščali z računalniškim sestavom. Že prva izdaja SSKJ, ki je danes zlasti za računalniško in elektrotehniško izrazje precej zastarela, v terminološkem gnezdu samostalnika sistem našteva termine:

  elektr. informacijski, operacijski, računalniški sistem

  Nobene drugačne možnosti za to besedno zvezo ne predvideva niti pravopisni slovar (iz leta 2001), ki je normativno bolj izrecen in predvideva zamenjavo sistema s sopomenko sestav v zvezah kot: filozofski sistem, pravni sistem; jezikovni sistem; koordinatni sistem; namakalni sistem; prebavni, žilni sistem; sončni, zvezdni sistemi; sistem znakov.
  Vendar zahteva po zamenjavi sistema s sestavom pri večini navedenih zvezi danes ni upravičena, saj gre za ustaljene termine.

  Tudi [iSlovar] (http://www.islovar.org/islovar) izraza sestav na tem strokovnem področju ne pozna.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.