×

Ustrezen zapis zloženk • Vprašanje:

  Kako zapisati naslednje besede:

  • glasbeno-zabavni program
  • vzgojno-izobraževalni program
  • prometno-informacijski program.
   Ali se piše z vezajem, brez, skupaj? Kako bi utemeljili zapis?

  Ali se piše levček ali levčk in storž ali storš?


  Odgovor:

  Zloženke, ki jih navajate, imajo različne podstave, zato so polnopomenske besede v njih tudi v različnem (podrednem ali prirednem) razmerju:

  • vzgoja in izobraževanje > vzgojno-izobraževalni program
  • prometna informacija > prometnoinformacijski program
  • glasba in zabava > glasbeno-zabavni program (lahko bi izhajali tudi iz zabavna glasba > zabavnoglasbeni program)

  Samostalnika levček in storž zapišemo: levček z e (čeprav črka e označuje polglasnik), drugega pa z ž na koncu besede, čeprav ga izgovorimo [stòrš], saj se ravnamo po pravilu, da zveneče nezvočnike zapisujemo tako, kot jih izgovarjamo, če jim sledi samoglasnik. Torej zaradi stòrž stôrža [stòrš stôrža] pišemo storž tudi v imenovalniku.

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.