×

Izvor priimka »Brinšek«  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšen je izvor priimka Brinšek. Stari oče se je na vizitkah podpisoval z Brinjšek. Je priimek povezan z brinjem?


    Odgovor:

    Priimek Brinšek je 1. 1. 2016 v RS nosilo 52 oseb, od tega 22 v osrednjeslovenski statistični regiji, 18 v jugovzhodni Sloveniji in 12 v gorenjski statistični regiji, njegovo različico Brinjšek pa 11 oseb. Nastal je kot stanovniško ime na -šek, prvotno -ščak, iz pogostnega zemljepisnega imena Brinje, ki je tvorjeno z zbirnim priponskim obrazilom -je iz rastlinskega imena brin. Priimek torej prvotno označuje naseljenca, posestnika kraja z imenom Brinje. Zapis Brinjšek je hiperkorekten, saj so se zemljepisna priponska obrazila pri stanovniških in pridevniških izpeljankah prvotno opuščala. Prebivalci Brinja pri Dolu pri Ljubljani so npr. Brinóvci, pridevnik pa je brinóvski.

    Silvo Torkar (februar 2017)