×

Lažni prijatelji: it. »congeniale« – slov. »kongenialen« • Vprašanje:

  Večkrat prevajam iz italijanščine in tokrat sem naletela na izraz congeniale (pomen: 'nekaj, kar mi leži, mi je vrojeno') in da ne bi vedno uporabljala izraze, ki sem jih dala v oklepaj, sem uporabila kongenialen.
  Ko pa sem šla preverjat na SSKJ, sem opazila, da ima v slovenščini drugačen pomen in sicer pomen enakovrednosti, kar se seveda ne sklada z italijanskim pomenom.
  Zanima me, kako je s prenosom istih besed, ki potem spremenijo pomen ... ali pa je vzeta iz kakega drugega jezika?


  Odgovor:

  Ne glede na skupni izvor ali podobno formalno podobo besed, ki se pri slovenskih besedah najpogosteje nanaša na latinščino ali grščino in jih najdemo tudi v drugih evropskih jezikih kot t. i. internacionalizme, je pri prevajanju nujno poiskati pomensko ustreznico, npr. prirojen.

  SSKJ:
  kongeniálen -lna -o prid. (ȃ) knjiž. ki je po umskih ali umetniških sposobnostih, nadarjenosti komu enakovreden: velikega misleca lahko dojame le kongenialen človek; kritik pesniku ni bil kongenialen / njegovi prevodi so kongenialne prepesnitve
  kongeniálno prisl.: kongenialno prevesti

  Različni jeziki, različne jezikovne situacije vplivajo tako na rojevanje novih pomenov kot tudi na širjenje in oženje obstoječih pomenov. Tako je npr. slovenska divizija v pomenu ‘vojaška enota’ prekrivna z italijansko divisione v enem od svojih pomenov (‘ločitev, delitev, deljenje – v matematiki, vojaška enota, oddelek …).

  Več o t. i. lažnih prijateljih med slovenščino in italijanščino je zapisano v pregledno napisanem slovarju: Lažni prijatelji slovensko-italijanski slovar paronimov avtorice Diomire Fabjan Bajc, ki je izšel leta 1994 v Trstu.

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.