×

Sklanjanje imena »Frédéric Bazille« • Vprašanje:

  Kako se sklanja Frederic Bazille in kako se glasita svojilni in vrstni pridevnik?

  Odgovor:

  Tuja lastna imena oseb sklanjamo enako kot slovenska, le da pri zapisu upoštevamo morebitne oblikoglasne posebnosti. Ime Frédéric Bazille vsebuje priimek, ki se končuje na t. i. nemi e, za katerega velja, da se pri pregibanju v zapisu ohranja le, kadar "varuje" izgovor pred njim stoječih črk, ki jih izgovarjamo kot glasove [č, š, ž, dž, s]. Ker v vašem primeru pred nemim e stoji skupina treh črk ill, ki jo beremo kot [ij], črka e pri pregibanju izpade, v orodniku pa prihaja zaradi končnega [j] v končnici do preglasa (torej izgovorimo in tudi zapišemo končnico -em namesto -om):

  Frédéric Bazille
  Frédérica Bazilla
  Frédéricu Bazillu
  Frédérica Bazilla
  o Frédéricu Bazillu
  s Frédéricom Bazillem

  Svojilni pridevnik se glasi Bazillev; tudi pri tvorbi svojilnega pridevnika namreč upoštevamo izgovor končnega glasu, ki je v tem primeru eden od tistih, ki povzročajo preglas (poleg [j] so to še [č š ž c dž]). Če želimo svojino izraziti z imenom in priimkom, uporabimo rodilniško obliko, npr. dela Frédérica Bazilla. Vrstnih pridevnikov iz lastnih imen ne tvorimo, razen če ste imeli v mislih tvorjenko tipa bazillevski.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.