×

Spremembe pri stopnjevanju pridevnikov • Vprašanje:

  V zadnjem času na spletnih portalih opažam, da se tudi zelo dolge pridevnike stopnjuje tako kot kratke; danes je npr. na MMC portalu RTVSLO naslov novice V Romuniji najmnožičnejši protesti po letu 1989.
  Ali je tako prav?
  Jaz sem se učila, da se za takšne pridevnike uporablja bolj in najbolj.

  Kako je s tem?


  Odgovor:

  Res je, da se občutek za ločevanje med pridevniki, ki jih stopnjujemo z obrazili -ši, -ji, -ejši (lepši, častihlepnejši, dobronamernejši, interesantnejši), in tistimi, ki jih stopnjujemo opisno, tj. le s prislovom bolj/manj oz. najbolj/najmanj (bolj čuten, bolj fotogeničen, bolj grčast), v rabi izgublja.

  Navedeni primeri kažejo tudi na to, da se z obrazili in prislovom stopnjevani pridevniki ne razlikujejo zaradi dolžine pridevnika, temveč – kot navaja že Toporišič v svoji slovnici – zaradi pogoste rabe nekega pridevnika.

  Stopnjevanje z obrazili je dovolj zapleteno, zato se dobro drži le pri pogosteje rabljenih lastnostnih pridevnikih. Še pri takih nam kdaj pride, da rečemo npr. namesto mehkejši kar bolj mehak ali ne tako trd.

  Slovenski pravopis 2001 je v slovarskem delu najbolj izčrpno prikazal, kakšne so možnosti stopnjevanja pri vsakem posameznem pridevniku. V slovarskem zaglavju vsakega pridevnika je zabeleženo, kateri je priporočen način stopnjevanja, npr.:

  kalóričen -čna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (ọ́; ọ́) zelo ~a hrana
  kamnít -a -o; bolj ~ (ȋ) ~ steber; poud. ~o srce |neusmiljeno|; Svet je zelo ~
  brezskŕben -bna -o; -ejši -a -e (ŕ; ŕ ȓ ŕ; ŕ) ~ otrok; biti ~

  Vendar sodobna jezikovna praksa že kaže na to, da se je način stopnjevanja najbolj spremenil v zadnjih desetletjih, v šolah se večinoma ravnajo po jezikovnem občutku, jezikovna raba pa kaže neusklajenost z določili, ki so zapisana v pravopisu.

  Primerjajmo nekaj naključno izbranih pridevnikov, npr.:

  bél -a -o tudi bél -a -ó [-u̯]; bolj ~, tudi -êjši -a -e (ẹ́; ẹ́ ẹ́ ọ̑; ȇ) ~ cvet; Sneg je ~; snežno ~; ~ kot mleko
  GF: bolj bel (522) – belejši (0)

  brezsŕčen -čna -o; -ejši -a -e (ȓ; ȓ) ~ človek; biti ~
  GF: bolj brezsrčen (6) – brezsrčnejši (0)

  galánten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) ~ gospod
  GF: bolj galanten (10) – galantnejši (3)

  V primeru množičen sta v rabi oba načina stopnjevanja in tudi oba sta dopustna. GF navaja 224 pojavitev bolj množičen in 94 množičnejši.

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.