×

Zakaj »modroslovje«, zakaj ne »razpravoslovje«? • Vprašanje:

  Namesto čudaške besede modroslôvje (tj. filozofíja) predlagam novo tvorjenko, in sicer razpravoslôvje.


  Odgovor:

  Presoja, da je neka beseda čudaška, je zelo subjektivna. Jezikoslovci smo sicer odprti za predloge novih besed, še zlasti, če uporabniki z njimi zapolnjujejo poimenovalne praznine. Beseda modroslovje je kot sopomenka sodobnega izraza filozofija dokumentirana v slovenščini že od sredine 19. stoletja, če sodimo zgolj po virih, ki so dostopni prek digitalnega okolja, npr. v Novicah kmetijskih, rokodelskih in narodnih stvari (1852):

  V Gradcu — piše Graški časnik — je bila na vseučelišu 21. t. m. očitna preskušnja iz moralniga modroslovja, pri kteri sta dva Krajnca veliki sreberni svetinji dobila, ki so namenjene v poslavljenje tistim učencam, ki se v imenovanim znanstvu narbolje obnašajo; postavljena gospoda sta bila Bradaška France iz Krajnja, učenec modroslovja, in žl. Sauer iz Ljubljane, učenec pravdoslovja.

  Sicer starost izraza ne zanika vašega mnenja o čudaškosti besede, vendar pa smo jezikoslovci dolžni spoštovati jezikovno resničnost in uporabnikom v slovarjih predstaviti izraz modroslovje v skladu z gradivom. To je v obeh aktualnih slovarjih tudi nakazano: modroslovje je starinski izraz za filozofske študije oz. filozofijo, pravi SSKJ.

  Nasprotno v slovenskih besedilih 19., 20. in tudi 21. stoletja ne srečamo izraza razpravoslovje, ki je očitno nova skovanka. Predloge za nove besede, še zlasti sopomenske vzporednice tujkam, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša evidentira na portalu Fran, v zavihu Zbirke – pod naslovom »Predlagajte nove slovenske ustreznice«. Šele ko je raba nove besede dokumentirana v več različnih virih in tudi tam smiselno rabljena, jo je mogoče vključiti v referenčne slovarje.

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.