×

Kako pišemo predlog z/s v zvezah s predimkom »von«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pišemo predlog s/z v zvezah s predimki (npr. von willenbrandova bolezen). Živeti z/s ...von willenbrandovo boleznijo? Kje v Slovenskem pravopisu najdem odgovor na to vprašanje?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v pravilih (člen 683, na str. 78 zgoraj) opozarja, da se zapis predloga z oz. njegove variante s ne ravna po izgovoru besede v nadaljevanju, temveč po črki. Navaja naslednje pravilo:

  Primeri kot z Zoisom, s Hugojem, s SDK se berejo [s cójzom, z igójem, z esdekájem].

  Torej je predlog z izgovorjen kot varianta s, ampak na zapis to ne vpliva. Pri kraticah je to celo zelo logično, saj je mogoče nekatere kratice, npr. SDS izgovoriti kot esdees, v orodniku pa pišemo vedno s SDS-jem in izgovorimo bodisi [z esdeesom] ali [s sdsjem]. To potrjuje tudi slovar SP 2001:

  - v iztočnici z2 predl. [...] odmev s Saale [z zale]

  - v iztočnici z3 predl. [...] s Siegtriedom [z zikfridom]

  Problem se pojavi, če želimo enako zakonitost vpeljati pri predlogu k oz. varianti h. Tu pravopisna pravila molčijo, slovar pa navaja ravno obratno (ravnali naj bi se po izgovoru):

  - v iztočnici h5 predl. [...] h Carmen [h karmen]

  Verjetno bo to pravopisno neskladje pri obravnavi obeh predlogov predmet razprave pri prenovi pravopisnih pravil, ki jo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU nameravamo izpeljati v prihodnjih letih. Navadno je tako, da je treba sprejeti konsenzualno odločitev. Za spremembo člena 683 zagotovo govorita dva razloga:

  (1) slovenski pravopis v osnovi teži k približevanju fonetični pisavi (to dokazujejo tudi primeri bonbon --> bombon; pizza --> pica) in mnoga pravila oblikujemo glede na izgovarjavo besede (npr. ohranjanje končnega nemega e pri tujih imenih tipa George); (2) jezikovna raba se nagiba k pisanju po izgovoru, o čemer priča gradivo (v korpusu Gigafida se pojavljajo le zapisi s Zoisom). Gotovo pa se bodo v okviru razprave v stroki našli tudi razlogi, ki govorijo proti spremembi (npr. pri zgoraj omenjenih kraticah z možnostjo dvojnega izgovora).

  Kaj storiti zdaj?

  Predlagam, da za enkrat upoštevate pravopisno določilo 683 in pišete »živi z von willenbrandovo boleznijo«.

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.