×

Pomladni, spomladanski ali pomladanski? • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je razlika med pridevnikoma pomladni in spomladanski.
  Kdaj uporabljati katerega?
  Recimo v primeru: pomladni ali spomladanski del prvenstva.


  Odgovor:

  Kot je razvidno iz redakcije v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, med pridevnikoma pomladni in spomladanski ni pomenskih razlik, je pa v slovarskih sestavkih nakazana besednozvezna različnost, opazna predvsem v terminoloških zvezah. Pomensko prekrivnost potrjuje tudi Sinonimni slovar slovenskega jezika (2016), ki ob sinonimih pomladen in spomladanski navaja tudi pisno varianto pomladanski.

  SSKJ

  spomladánski -a -o prid. (á) nanašajoč se na pomlad: hladna spomladanska noč / spomladanska pozeba; začelo se je spomladansko deževje / spomladanski plašč; spomladanska solata
  // nav. ekspr. značilen za pomlad: čeprav je šele februar, je že pravo spomladansko vreme / obšlo ga je spomladansko razpoloženje veselo, razigrano
  ♦ agr. spomladanski dosevek; bot. spomladanska torilnica gozdna rastlina z dolgopecljatimi jajčastimi ali srčastimi listi in modrimi cveti v socvetju, Omphalodes verna; šport. spomladanski kros

  pomláden -dna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na pomlad: pomladni meseci / pomladna dela / pomladni čas
  // nav. ekspr. značilen za pomlad: pravi pomladni dan je, čeprav smo sredi zime / pomladni veter; pomladno nebo / pomladno razpoloženje
  ♦ bot. pomladni grahor gozdna rastlina s temno rdečimi cveti, Lathyrus vernus

  pomladánski -a -o prid. (á) nanašajoč se na pomlad: prvi pomladanski dan; pomladanski meseci / pomladansko cvetje / pomladanska dela / pomladanski čas / pomladansko gnezdo prašičev
  // nav. ekspr. značilen za pomlad: sonce je že kar pomladansko, čeprav je še zima / pomladanske obleke; pomladansko deževje / prišla je vsa pomladanska pomladansko oblečena; razigrana, dobre volje
  ♦ astr. pomladansko enakonočje enakonočje 21. marca; bot. pomladanski hrček strupena goba z rjavim, nepravilno nagubanim klobukom, Gyromitra esculenta; pomladanski žafran rastlina z vijoličastimi cveti, ki rastejo iz gomolja, Crocus neapolitanus; gozd. pomladanski les redkejša plast lesa v letnici; zgodnji les

  Če v gradivskem korpusu Gigafida preverimo, kako jezikovni uporabniki danes uporabljajo vse tri pridevnike, ugotovimo veliko prekrivnost, ki jo potrjuje npr. nabor najpogosteje rabljenih besednih zvez:

  (a)
  pomladno/spomladansko/pomladansko cvetje
  pomladni/spomladanski/pomladanski čas
  pomladni/spomladanski/pomladanski dan
  pomladno/spomladansko/pomladansko enakonočje
  pomladni/spomladanski/pomladanski mesec
  pomladno/spomladansko/pomladansko sonce
  (b)
  pomladno/spomladansko cvetje
  pomladna/spomladanska kolekcija
  pomladni/spomladanski koncert
  pomladni/spomladanski pokal
  pomladna/spomladanska utrujenost
  pomladno/spomladansko vreme
  (c)
  pomladanska/spomladanska akcija
  pomladansko/spomladansko čiščenje
  pomladanski/spomladanski del
  pomladansko/spomladansko delo

  Medtem ko je kar nekaj naštetih besednih zvez precej izenačenih v številčnosti pojavljanja, pa primerjava pridevnikov v zvezi pomladni/pomladanski/spomladanski del prvenstva, po kateri sprašujete, kaže na večjo pogostnost pridevnika spomladanski (974 pojavitev) v vseh besedilnih položajih, precej redkeje se pojavlja pomladanski del prvenstva (86) in šele 29 pojavitev zveze pomladni del prvenstva. Izbira pridevnika spomladanski torej najbolj ustreza prevladujoči jezikovni praksi.

  Omenimo še, da med različnimi besednozveznimi uresničitvami najbolj izstopata zvezi s prenesenim pomenom: pomladna stranka in pomladni trojček, ki ju v SSKJ še ni. (SSKJ2 navaja zvezo pomladna stranka le pri geslu stranka.)
  Zvezo pomladna stranka kot publicistično so vključili že v Slovenski pravopis 2001, a brez pomenske razlage, v Slovarju novejšega besedja (2012), ki opisuje leksiko iz obdobja v letih 1991 do 2009, pa je naveden pomen:

  pomládni -a -o prid. (ȃ)
  pomládna stránka -e -e ž (ȃ, ȃ) nav. mn.
  stranka, ki je nastala iz gibanja za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije: koalicija pomladnih strank; podpora pomladnim strankam; Med predsedniki pomladnih strank še vedno ni dogovora o podpori skupnemu kandidatu za mandatarja

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.