×

»Luthrovo« ali »Lutrovo« leto?



 • Vprašanje:

  Po SP 2011 priimek nemškega reformatorja Martina Luthra zapisujemo z Luter.
  Zanima me, kako ravnati v besedilu, v katerem pišemo o tem, da je leto 2017 razglašeno za Luthrovo leto, o tem, da je izšla Kuharska knjiga Luthra in Melanchtona, in o Martinu Lutru na splošno (vse to v enem besedilu).


  Odgovor:

  V SP 2001 je več tujih osebnih imen, za katere je jezikovna raba, kakršna je bila prek gradiva na voljo sestavljavcem pravil v 70. in 80. letih, izkazovala podomačen zapis. Med njimi so tudi taka, ki so se v podomačeni obliki »prijela«, npr. Krištof Kolumb, Luter (ob Martin Luther King), in taka, ki jih danes pišemo variantno, a nekoliko pogosteje v izvirni obliki, npr. Galileo Galilei, Valvasor.
  Ob prenovi pravopisnih pravil je treba preveriti upravičenost pravila. Pri opazovanju aktualne rabe po besedilnih korpusih zaznamo razlike, ki so povezane z nejezikovnimi okoliščinami. Tako lahko vidimo razlike pri pojavljanju izvirnih zapisov v povezavi imena in priimka in v povezavi različnih priimkov iz istega pojmovnega kroga ali razlike pri tvorbi svojilnega pridevnika iz lastnega imena:

  • npr. Kalvin je pogosteje rabljen samostojno, Calvin pa ob kombinaciji z imenom: (Jean Kalvin – 1; Jean Calvin – 41);
  • pri imenu Gandhi je v prednosti nepodomačen zapis, in to ne glede na to, ali je ob imenu ali ne: Mahatma Gandhi – 344, Mahatma Gandi – 102; Gandi – 604, Gandhi – 1626;

  Pri imenu Luther opažamo večjo pogostnost nepodomačenega zapisa, še zlasti v evangeličanskih besedilih, tudi učbeniških besedilih in besedilih, v katerih se pojavlja več tovrstnih imen, npr. Kalvin … Luter – 5 nasproti Calvin … Luther – 17. Podobno je pri svojilnih pridevnikih, kjer pa je raba bolj izenačena:
  Luthrov – 308
  Lutrov – 227

  Podobno tudi: Valvasor – 3383, Valvasorjev – 7119 nasproti Valvazor – 493 in
  Valvazorjev – 642.

  Kot vidite, imena, ki jih SP 2001 usmerja k podomačenim zapisom, v sodobni slovenščini živijo v obeh različicah – kot podomačena in polcitatna. Če se v besedilu odločite za eno različico, potem je edino smiselno, da jo uporabljate dosledno skozi celotno besedilo, ne glede na to, ali govorite o Luthrovem letu ali o Martinu Luthru na splošno ali v katerem koli drugem kontekstu.

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.