×

Zapis imena »Hrib - Loški Potok« • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je med Hribom in Loškim Potokom – nestični vezaj ali nestični pomišljaj? Veliko zapisov na spletu vsebuje celo stični vezaj, vendar si takšne rabe nikakor ne znam pojasniti. Gre morda za dvojno ime (kot je Šmarje - Sap)?


  Odgovor:

  Ime »Hrib - Loški Potok« res sodi med t. i. dvojna imena, ki združujejo dve sicer samostojni zemljepisni enoti. Po aktualnem pravopisu med sestavinama zapisujemo nestični vezaj (Šmarje - Sap, Hrastje - Mota).


  Ker je tak položaj za rabo vezaja nenavaden (bolj običajen je stični vezaj, zato tudi napačni zapisi s stičnim vezajem, ki ste jih opazili), Pravopisna komisija ob prenovi poglavja o veliki in mali začetnici predlaga, da bi se med sestavinami dvojnih imen zapisoval nestični pomišljaj.
  Drugi predlog PK pa je povezan z uvedbo velike začetnice pri vseh neprvih nepredložnih sestavinah večbesednih zemljepisnih naselbinskih imen (tudi Novo Mesto). Ob upoštevanju sedanjih pravopisnih pravil so namreč deljena tudi mnenja glede pisanja sestavine potok – z malo oz. veliko začetnico.

  Do potrditve prenovljenih pravopisnih pravil tak zapis ni normativen, zato ga v pravno-uradovalnih besedilih ne morete pričakovati niti zahtevati.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.