×

SSKJ: Kako opisati pomen besede »begunec«?
 • Vprašanje:

  Med definiranjem besed, ki sem jih moral definirati, sem si pomagal s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. Malce me je presenetila razlaga besede begunec:

  • begúnec -nca m (ȗ) kdor (z)beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo

  Zanima me, ali to pomeni, da bi lahko osebi rekli begunec, če beži pred psom, ki ji predstavlja nevarnost (glede na razlago je nekako tako razvidno). Zanima me tudi, kako bi rekli osebi, ki ilegalno prestopi državno mejo oz. se ilegalno preseli v drugo državo, mogoče je celo izbrisan oz. država sploh ne ve, da obstaja. Ta oseba bi se lahko selila kot nomad zaradi boljših pogojev za življenje, ne zaradi nevarnosti.
  Odgovor:

  Z vašimi opažanji se je v precejšnji meri mogoče strinjati: razlaga besede begunec je nekoliko presplošna. Že če bi nevarnost, neprijetnost določili podrobneje oz. jo časovno »podaljšali«, npr. »pred dalj časa trajajočo/prisotno nevarnostjo, neprijetnostjo« oz. če bi razlago preoblikovali in delno dopolnili v smislu 'kdor zbeži, se umakne pred dalj časa trajajočo nevarnostjo, grožnjo, neugodnimi življenjskimi razmerami', bi bila bolj povedna.

  Del omenjenega (npr. politični razlogi) sicer pokrije podpomen, kamor bi vsaj deloma lahko uvrstili tudi prebežnike oz. ilegalne priseljence, ki bi jih torej tudi lahko imenovali begunci.

  Pri tem se je treba zavedati, da slovarska razlaga načeloma služi temu, da besede oz. njihove pomene loči od drugih najbolj podobnih. V tem smislu je trenutno razlaga pri beguncu nekoliko premalo natančna, saj vsak beg pred čimer koli še ni dovolj, da bi osebo, ki tako beži, imenovali begunec. Res pa je tudi, da za osebo, ki zbeži pred čim nasploh, nimamo posebne besede, pač pa se izrazimo kar opisno 'kdor zbeži/je zbežal'. Če bi to želeli poimenovati z eno besedo, bi načeloma lahko uporabili begunca (vsekakor pa to ne bi bil prvi pomen te besede).

  Po drugi strani slovarska razlaga ne sme biti preobsežna, prepodrobna in preveč oprta na posameznosti, če naj zajame čim več kontekstov, v katerih se lahko določena beseda rabi – skratka, razlaga naj bo dovolj splošna.

  Razlaga besede begunec bo v prihodnje posodobljena v skladu z dejansko sodobno rabo.

  Domen Krvina (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.