×

Izvor priimka »Pangeršič« • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Pangeršič.


  Odgovor:

  Priimek Pangeršič nosi 111 oseb (od tega 46 v osrednjeslovenski statistični regiji) in je patronimik na -ič iz krstnega imena Pangerc oz. Pangrac, knjižno Pankracij, lat. Pancratius.
  Pomeni toliko kot 'Pangerčev sin'. Njegove različice so Pangršič (29 oseb), Pangerčič (25 oseb), Pangrčič (26 oseb) in Pangarčič (13 oseb). Končaj -šič je nastal iz oblike -čič z disimilacijo.

  Silvo Torkar (februar 2017)