×

Izvor priimka »Pangeršič« • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Pangeršič.


  Odgovor:

  Priimek Pangeršič nosi 111 oseb (od tega 46 v osrednjeslovenski statistični regiji) in je patronimik na -ič iz krstnega imena Pangerc oz. Pangrac, knjižno Pankracij, lat. Pancratius.
  Pomeni toliko kot 'Pangerčev sin'. Njegove različice so Pangršič (29 oseb), Pangerčič (25 oseb), Pangrčič (26 oseb) in Pangarčič (13 oseb). Končaj -šič je nastal iz oblike -čič z disimilacijo.

  Silvo Torkar (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.