×

Pisanje skupaj ali narazen: »depozitnozavarovalen« • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pravilen zapis besedne zveze zavarovalno depozitna agencija. Gre za agencijo, ki se ukvarja z zavarovanjem depozitov.


  Odgovor:

  Pridevniške zloženke tvorimo ali iz zveze dveh priredno povezanih pridevnikov (kreditni in monetarni > kreditno-monetarni) ali iz podredne zveze pridevnika in samostalnika (javne finance > javnofinančni). Prvim pravimo priredne in jih pišemo z vmesnim stičnim vezajem, druge so podredne in jih pišemo skupaj.

  Iz sicer podrednih zvez samostalniškega jedra in desnega prilastka, kakršna je zavarovanje depozitov, pridevniških zloženk ne moremo tvoriti. Poimenovanje ustanove, o kakršni govorite, v gradivu vedno vsebuje celotno zvezo, npr.: razpis srbske agencije za zavarovanje depozitov, ameriški zvezni urad za zavarovanje depozitov.

  Kadar je možna in v gradivu izpričana vzporedna in enakopomenska zveza iz pridevnika in samostalnika, je nato iz te seveda mogoče tvoriti pridevniško zloženko. Tako kot obstajata zvezi raziskovanje trga/trgov in tržno raziskovanje ter iz te izpeljani pridevnik tržnoraziskovalen, obstaja tudi možna pretvorba iz zavarovanje depozitov v depozitno zavarovanje, iz katerega je nato mogoče tvoriti pridevnik depozitnozavarovalen.

  V gradivu korpusa Gigafida je en sam zgled za depozitno zavarovanje, za pridevnik pa zgleda v korpusu sploh ni, tudi sicer je na spletu očitno izjemno redek ali pa napisan (neustrezno) narazen. Pri poimenovanju agencije se je zato bolje držati ustaljene zveze [...] za depozitno zavarovanje, lahko pa o njeni dejavnosti govorite kot o depozitnozavarovalni.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.