×

Zapis imena ulice: »Šmarješke Toplice« • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pravilen zapis imena ulice Šmarješke toplice ali Šmarješke Toplice.


  Odgovor:

  Aktualna pravopisna pravila ne dajejo odgovora na vaše vprašanje, čeprav v Sloveniji ime ulice ali ceste precej pogosto sovpada z imenom kraja. Pri prenovi pravopisnih pravil smo zato zapisali tudi posebnost, ki ureja pisanje takih ulic oziroma cest, in sicer predlagamo naslednjo ubeseditev:

  Kadar je večbesedno ime ceste oz. ulice enakozvočno z večbesednim naselbinskim lastnim imenom, se velike začetnice v njem izjemoma ohranjajo: Rodil se je na domačiji pri Prežihu, zdaj Preški Vrh 12.

  V vašem primeru se torej velika začetnica druge sestavine pri imenu ulice Šmarješke Toplice, če ta sploh obstaja, ohranja, ker je enaka imenu naselja Šmarješke Toplice.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.