×

Zapis imena ulice: »Šmarješke Toplice« • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pravilen zapis imena ulice Šmarješke toplice ali Šmarješke Toplice.


  Odgovor:

  Aktualna pravopisna pravila ne dajejo odgovora na vaše vprašanje, čeprav v Sloveniji ime ulice ali ceste precej pogosto sovpada z imenom kraja. Pri prenovi pravopisnih pravil smo zato zapisali tudi posebnost, ki ureja pisanje takih ulic oziroma cest, in sicer predlagamo naslednjo ubeseditev:

  Kadar je večbesedno ime ceste oz. ulice enakozvočno z večbesednim naselbinskim lastnim imenom, se velike začetnice v njem izjemoma ohranjajo: Rodil se je na domačiji pri Prežihu, zdaj Preški Vrh 12.

  V vašem primeru se torej velika začetnica druge sestavine pri imenu ulice Šmarješke Toplice, če ta sploh obstaja, ohranja, ker je enaka imenu naselja Šmarješke Toplice.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)