×

Začetnica v imenu glasila: »KPK vestnik« • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo, s kakšno začetnico se piše beseda VESTNIK v naslednjem imenu glasila: KPK Vestnik ali KPK vestnik.


  Odgovor:

  Če bi se ime publikacije začenjalo z besedo vestnik, bi bila ta nedvomno pisana z veliko začetnico: Vestnik KPK.
  Pri obrnjenem vrstnem redu pa je z veliko pisana le prva sestavina stvarnega lastnega imena, ki je zaradi kratičnosti tako ali tako zapisana s samimi velikimi črkami, besedo vestnik pa dojemamo kot vrstno (gre za tip publikacije -- tako npr. še zbornik, letopis), zato jo zapišemo z malo začetnico: KPK vestnik.

  Podobno ravnamo pri različnih dnevnikih, npr. Dnevnik, Primorski dnevnik, Nedeljski dnevnik, kjer pa je na mestu KPK pridevniška beseda. Kratica v funkciji prilastka je normativno močno vprašljiva. Pričakovali bi torej Vestnik KPK ali pa KPK-jev vestnik. Vendar je ime že ustaljeno in ga verjetno ne bodo spreminjali.

  Tina Lengar Verovnik, Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (februar 2017)