×

Začetnica v imenu glasila: »KPK vestnik« • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo, s kakšno začetnico se piše beseda VESTNIK v naslednjem imenu glasila: KPK Vestnik ali KPK vestnik.


  Odgovor:

  Če bi se ime publikacije začenjalo z besedo vestnik, bi bila ta nedvomno pisana z veliko začetnico: Vestnik KPK.
  Pri obrnjenem vrstnem redu pa je z veliko pisana le prva sestavina stvarnega lastnega imena, ki je zaradi kratičnosti tako ali tako zapisana s samimi velikimi črkami, besedo vestnik pa dojemamo kot vrstno (gre za tip publikacije -- tako npr. še zbornik, letopis), zato jo zapišemo z malo začetnico: KPK vestnik.

  Podobno ravnamo pri različnih dnevnikih, npr. Dnevnik, Primorski dnevnik, Nedeljski dnevnik, kjer pa je na mestu KPK pridevniška beseda. Kratica v funkciji prilastka je normativno močno vprašljiva. Pričakovali bi torej Vestnik KPK ali pa KPK-jev vestnik. Vendar je ime že ustaljeno in ga verjetno ne bodo spreminjali.

  Tina Lengar Verovnik, Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.