×

Pisanje zloženk, ki imajo v prvem delu »video..« in »avdio..«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno zapišeta naslednja termina: avdio tehnologija (avdiotehnologija) in video tehnologija (videotehnologija). Skupaj ali narazen?


    Odgovor:

    Oba izraza sta besedotvorno zloženki in ju pišemo skupaj.

    Helena Dobrovoljc (marec 2013)