×

Kako uporabljamo ločila v nasprotnostnih razmerjih?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno zapisati odnos dveh nasprotujočih si dejstev ali npr. moštev ter izida, Slovenija : Norveška ali Slovenija - Norveška, ter 3 : 1, 3 - 1 ali drugače?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členu 367 navaja, da se dvopičje piše nestično, kadar se rabi neskladenjsko v pomenu 'proti'. V členu 396 pa pravi tudi, da se pri navajanju besednih enot v nasprotnostnem razmerju lahko uporabi tudi nestični pomišljaj, npr. tekma Olimpija – Hajduk.

  Obe ločili torej uporabljamo nestično. Izbira ločila je odvisna od konteksta: če navajamo npr. rezultate športnih tekmovanj v seznamu, pogosteje uporabljamo dvopičje, v besedilih pogosteje pomišljaj.

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)