×

Raba ženskih oblik pri strokovnih in akademskih nazivih • Vprašanje:

  Kako je prav?

  • gospa profesor Novak, gospa magister Novak, gospa doktor Novak
   ali
  • gospa profesorica Novak, gospa magistrica Novak, gospa doktorica Novak?


  Odgovor:

  Na vprašanje glede ženskih oblik nazivov smo že odgovarjali:
  [Uveljavljanje ženskih poimenovanj v uradnih dopisih](lhttps://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/578/uveljavljanje-%C5%BEenskih-poimenovanj-v-uradnih-dopisih

  Gradivo kaže, da je raba generičnega moškega spola kot nevtralnega za oba spola pri zlasti strokovnih nazivih razmeroma pogosta, vendar je za naslavljanje oseb ženskega spola primernejša raba ženskih oblik nazivov, torej:
  gospa profesorica Novak,
  gospa magistrica Novak,
  gospa doktorica Novak.
  Na to opozarja tudi Slovenski pravopis (2001) v 862. členu, ki opredeljuje moške oblike samostalnika namesto ženskih v tovrstnih zvezah kot neknjižne.

  Duša Race (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.