×

Raba narekovaja v navedku
 • Vprašanje:

  Katero obliko narekovajev je najprimerneje uporabiti v besedilu, enojno ali dvojno, kadar navajamo ponazarjalno gradivo (npr. v povedi »Beseda »harmonikaš« je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi 'harmonikar'.«)?


  Odgovor:

  Gre za položaj, ko v besedilu med narekovaji navajamo besedo, ki jo tudi želimo zapisati med narekovajema (tak primer obravnavajo pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 463). V takih položajih je najbolje uporabiti enojne narekovaje, ki pa jih sicer uporabljamo za navajanje pomena kake besede:

  »Beseda 'harmonikaš' je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi 'harmonikar'.«

  Pri pisanju z računalnikom lahko tako besedo zapišemo tudi ležeče in se izognemo preobilni rabi ločil:

  »Beseda harmonikaš je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi harmonikar

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)


Prijavite se za odgovor