×

Raba narekovaja v navedku
 • Vprašanje:

  Katero obliko narekovajev je najprimerneje uporabiti v besedilu, enojno ali dvojno, kadar navajamo ponazarjalno gradivo (npr. v povedi »Beseda »harmonikaš« je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi 'harmonikar'.«)?


  Odgovor:

  Gre za položaj, ko v besedilu med narekovaji navajamo besedo, ki jo tudi želimo zapisati med narekovajema (tak primer obravnavajo pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 463). V takih položajih je najbolje uporabiti enojne narekovaje, ki pa jih sicer uporabljamo za navajanje pomena kake besede:

  »Beseda 'harmonikaš' je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi 'harmonikar'.«

  Pri pisanju z računalnikom lahko tako besedo zapišemo tudi ležeče in se izognemo preobilni rabi ločil:

  »Beseda harmonikaš je hrvatizem, zato je smotrno dati prednost besedi harmonikar

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.