×

Ženska oblika besede »plemenitež« • Vprašanje:

  Kako se pravilno glasi ženska oblika samostalnika plemenitež – plemenit človek?


  Odgovor:

  Samostalnik moškega spola plemenitež trenutno (torej glede na naše slovarske priročnike in glede na rabo) nima ženskega para. Za plemenito žensko uporabljamo navadno kar navedeno opisno poimenovanje – plemenita ženska.

  Nasploh samostalniki, ki označujejo nosilce neke lastnosti in se končujejo z obrazilom ..ež, v rabi niso pogosti. Npr. pravopisni slovar ob duhovitežu navaja duhovitnico, ki je v rabi sploh ne zasledimo. Izraz plemenitnica, ki je besedotvorno sicer korekten, se v enem zadetku v korpusu Gigafida pojavi kot izraz za plemenito trto. Lahko bi ga seveda uporabljali tudi za plemenito žensko.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.