×

Ženska oblika besede »plemenitež« • Vprašanje:

  Kako se pravilno glasi ženska oblika samostalnika plemenitež – plemenit človek?


  Odgovor:

  Samostalnik moškega spola plemenitež trenutno (torej glede na naše slovarske priročnike in glede na rabo) nima ženskega para. Za plemenito žensko uporabljamo navadno kar navedeno opisno poimenovanje – plemenita ženska.

  Nasploh samostalniki, ki označujejo nosilce neke lastnosti in se končujejo z obrazilom ..ež, v rabi niso pogosti. Npr. pravopisni slovar ob duhovitežu navaja duhovitnico, ki je v rabi sploh ne zasledimo. Izraz plemenitnica, ki je besedotvorno sicer korekten, se v enem zadetku v korpusu Gigafida pojavi kot izraz za plemenito trto. Lahko bi ga seveda uporabljali tudi za plemenito žensko.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)