×

Zapis pripadnikov narodov v frazemih • Vprašanje:

  Zakaj se Francoz v frazemu narediti se Francoza piše z veliko začetnico,
  Rus v frazemu jih je veliko kot rusov pa z malo? To sem preverila na Franu, a zakaj je to tako?


  Odgovor:

  Po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 se prebivalsko ime Francoz v frazemu delati se Francoza piše z malo začetnico, kar je nenavadno, saj v frazemu označujemo lastnost, ki jo pripisujemo pripadniku naroda (ignoranca, sprenevedanje ob izraženem ali storjenem). Janez Keber je v svojem Slovarju slovenskih frazemov ta pravopisni spodrsljaj popravil:

  • délati se Francóza, gl. narediti se Francoza.
  • íti se Francóza, gl. narediti se Francoza.
  • naredíti se Francóza slabš.; primera, nedov. delati se

  Sicer je prebivalskih imen v frazemih še več, npr.: kaditi kot Turek 'zelo, veliko kaditi', vpiti kot Čič 'glasno vpiti' (prodajalec kisa, jesihar).
  V primeru biti kot rusov/Rusov pa je dvojnica pri začetnici upravičena, ker je frazem prvotno nastal s sklicevanjem na ruse – žužke, žuželke, ko pa se je pomenska motivacija rus – 'žuželka' umaknila iz védenja sodobnega govorca slovenščine, se je zaradi uzaveščenosti o številnosti pripadnikov ruskega naroda vse pogosteje začela pojavljati velika začetnica (Rus – 'pripadnik ruskega naroda').
  Besedilni korpus Gigafida kaže na to, da se bo frazem prenovil, saj se že pojavljajo oblike: »Možnosti za nove smeri je kot Kitajcev,« sta navdušeno opisala čudovite gore. (Delo, 2003).

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)