×

Izvor priimka »Veršnik«  • Vprašanje:

    Zanima me pomen in izvor priimka Veršnik.


    Odgovor:

    Priimek Veršnik nosi 106 oseb, od tega 41 v osrednjeslovenski in 34 v savinjski statistični regiji, njegova pravopisna različica Vršnik pa 57, od tega 23 v savinjski in 20 v osrednjeslovenski statistični regiji. Sodeč po podatkih telefonskega imenika in franciscejskega katastra 1825 ima priimek Vršnik (po podatkih Petra Weissa naglašen Vršník) žarišče v Robanovem Kotu v Zgornji Savinjski dolini, priimek Veršnik (po podatkih Petra Weissa naglašen Vêršnik) pa ima morda žarišče kje drugje, oba pa sta nastala iz mikrotoponima Vrh kot hišni imeni s sestavljenim priponskim obrazilom -nik.

    Silvo Torkar (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.