×

Izvor priimka »Veršnik«  • Vprašanje:

    Zanima me pomen in izvor priimka Veršnik.


    Odgovor:

    Priimek Veršnik nosi 106 oseb, od tega 41 v osrednjeslovenski in 34 v savinjski statistični regiji, njegova pravopisna različica Vršnik pa 57, od tega 23 v savinjski in 20 v osrednjeslovenski statistični regiji. Sodeč po podatkih telefonskega imenika in franciscejskega katastra 1825 ima priimek Vršnik (po podatkih Petra Weissa naglašen Vršník) žarišče v Robanovem Kotu v Zgornji Savinjski dolini, priimek Veršnik (po podatkih Petra Weissa naglašen Vêršnik) pa ima morda žarišče kje drugje, oba pa sta nastala iz mikrotoponima Vrh kot hišni imeni s sestavljenim priponskim obrazilom -nik.

    Silvo Torkar (marec 2017)