×

Izvor priimka »Rop«  • Vprašanje:

    Zanima me, če kdo ve kaj o izvoru priimka Rop.


    Odgovor:

    Priimek Rop nosi 93 oseb, od tega 36 v savinjski in 32 v podravski statistični regiji. Brez historičnih podatkov je težko zanesljivo določiti izvor tega priimka, zdi pa se, da je podobno kot Ropoša nastal iz krstnega imena Rupert, prim. še priimke Ropret, Ropas, Ropin ipd.

    Silvo Torkar (marec 2017)