×

Vršilka dolžnosti direktorja ali direktorice • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s spolom naziva, kadar je vršilka dolžnosti ženska. Je njena funkcija v. d. direktorice ali v. d. direktorja?


  Odgovor:

  Spremno besedilo oz. metodološka pojasnila k Standardni klasifikaciji poklicev navaja, da je »zaradi uresničevanja načela o enakovredni uporabi oblik za moški in ženski spol v slovenskem jeziku [...] v SKP-08 tako kot v prej veljavni SKP-V2 vsa imena skupin poklicev (deskriptorji), ki so del strukture SKP-08, navedena v obliki za moški in v obliki za ženski spol«.
  In v nadaljevanju: »Razen redkih izjem so v oblikah za oba spola zapisana tudi poimenovanja enot – tj. poimenovanja del, delovnih mest oz. poklicev, ki so vključena v Kodirni seznam SKP-08.«
  Naj kot zastranitev omenimo, da zgoraj navedena formulacija iz metodoloških pojasnil v sami klasifikaciji ni uresničena. E-iskalnik SKP-08 nas namreč prepriča, do so izpisane v klasifikaciji le moške oblike (promocijski direktor, generalni direktor družbe ...), do večinoma poimenovanj direktor, le v dveh primerih se pojavi tudi direktorica: direktor/direktorica varstveno delovnega centra
  direktorica majhnega gradbenega podjetja

  Če vršilka dolžnosti opravlja funkcijo direktorja ali direktorice, in ker je samo delovno mesto očitno odprto zato, ker direktorja oz. direktorice ni, potem tudi v skladu z navodili standardne klasifikacije poklicev pustimo obe možnosti, tj. vršilka dolžnosti direktorja/direktorice, če je to ženska, in vršilec dolžnosti direktorja/direktorice, če je to moški.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.