×

Izvor priimka »Rustja« • Vprašanje:

  Eden od zaselkov vasi Skrilje se imenuje Rušti ali Rustji. Tam najdemo že 350 let tudi priimek Rustja.
  Je to priimek iz toponima ali obratno? Kako je beseda nastala? Nekateri pravijo, da gre za latinsko besedo rusticus ali celo rimski izvor ...  Odgovor:

  Priimek Rustja nosi v RS 256 oseb, od tega kar 142 na Goriškem. Izpričan je v goriškem urbarju 1507 (zapisan kot Rusty) v Skriljah, Vipavskem Križu in Kamnjah. Zaselek Rustji je prejel ime po priimku Rustja, ki še nima nobene zadovoljive razlage.

  Silvo Torkar (marec 2017)