×

Sestavljeni osebek in število zaimka, ki se nanaša nanj • Vprašanje:

  Kako se pravilno glasi ustreznica ang. EU Strategy to combat illicit accumulation and trafficking of SALW and their ammunition?
  Mar:

  • Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovini z njima, torej njima – zaimek v dvojini (»trgovina z orožjem in (z) njegovim strelivom«),
   ali pa
  • Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovini z njimi, torej njimi –zaimek v množini (»trgovina z osebnim orožjem in (z) lahkim orožjem ter (s) strelivom osebnega orožja in (s) strelivom lahkega orožja«)?

  Termin osebno in lahko orožje je prevod ang. small arms and light weapons (kratica SALW), torej gre za dve vrsti orožja, od katerih ima vsako svoje strelivo. Smiselno govori to v prid množinski obliki, torej Strategija... trgovini z njimi), po drugi strani pa sta tako orožje kot strelivo neštevna samostalnika, kar pomeni, da govorimo o trgovini z orožjem [dveh vrst] in (s) strelivom[, ki pripada zadevnima vrstama orožja]*, torej bi bilo z vidika slovnice ustrezno reči trgovina z njima.  Odgovor:

  Na vprašanje ste pravzaprav odgovorili že sami: gre za neskladje med slovničnim in logičnim/semantičnim ujemanjem. To dilemo dobro ponazarja stavek Prišli sta več kot dve mački, kjer uporabimo dvojino, čeprav s količinskim izrazom več modificiramo glavni števnik in vsi vemo, da je prišlo več mačk kot dve; dvojina bi torej ne bila upravičena, pa je v takih primerih najpogosteje v uporabi.

  Podobno je v vašem primeru, kjer govorimo o neštevnih samostalnikih – orožje in strelivo, ki ju pomensko razumemo tudi v množinskem pomenu:
  kopičenje osebnega orožja, lahkega orožja, streliva – morda tudi zaradi naštevalnega niza, zato množinski zaimek ne moti:

  • Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja, pripadajočega streliva ter trgovini z njimi.

  Če bi se odločili tudi za ujemanje po bližini, bi se zaimek nanašal samo na strelivo:

  • Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja, pripadajočega streliva ter trgovini z njim.

  Tip samostalnika (neštevnost) in pa naštevanje vsekakor govorita v prid najmanj eksaktni obliki števila; zdi se, da so slovnična dejstva še najmanj naklonjena dvojini.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.