×

Ujemanje neznačilnega osebka s povedkom • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri primeru:
  Eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkušenj ...
  Eno od meril sta vsaj dve leti delovnih izkušenj ...

  Sta pravilna oba zgleda?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se nanaša na problem ujemanja: načeloma se z glagolom ujema samostalniška zveza v imenovalniku, ki ima vlogo osebka.
  Merilo je vsaj dve leti delovnih izkušanj.

  Samostalniška besedna zveza, ki jo pomensko spremeni kakršen koli količinski izraz ali izraz, ki pomensko spreminja količino osebka, v osebku, ki ga navajate, ne spremeni hierarhije ujemanja – še vedno gre za ujemanje z osebkom:
  Eno od meril je vsaj dve leti delovnih izkušenj.

  Samostalnik merilo je očitno tudi pomensko bistveno jedro samostalniške zveze, s katero se ujema glagol, zato se ravnamo po njem.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.