×

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik • Vprašanje:

  Kaj je pravilno:
  oseba se zaposli na delovno mesto zdravnika
  ali
  oseba se zaposli na delovnem mestu zdravnika?


  Odgovor:

  V zvezi zaposliti nekoga v pomenu ‘sprejeti koga v delovno razmerje’ uporabljamo tožilnik: zaposliti osebo. Če pa uporabimo trpnik, govorimo le o dilemi, ali osebo zaposlimo nekam (kam? – tožilnik) ali nekje (kje? – mestnik).
  Težko bi rekli, da je izbira ene ali druge izrazne možnosti napačna, uporabljamo namreč obe. Še pogosteje pa uporabimo ob mestniški ali tožilniški zvezi delovno mesto kar imenovalnik, npr.:

  • tožena stranka je dolžna tožnico pozvati nazaj na delovno mesto »asistent v nabavi živil« ali
  • Ministrstvo za zdravje je 17. septembra 2008 izdalo navodilo, da se vse zaposlene, ki delajo z zobozdravnikom v zobozdravstvenih ambulantah, razporedi na delovno mesto zobozdravstveni asistent .

  Take zveze so pogosto kar v narekovajih, saj je očitno, da se želi izrecno poudariti uradnost naziva: se zaposli na delovnem mestu / na delovno mesto »zdravnik«.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.